Moeizame familierelaties bij de uitvaart

Ellen Gerritsen

Geschreven door Ellen Gerritsen

21 jun 2022

Helaas komt het in alle families voor: ruzie, onenigheid en oud zeer. Wanneer een tragedie toeslaat en iemand in de familie overlijdt, worden de familiebanden tot het uiterste op de proef gesteld. Dit kan een tijd zijn waarin familieleden naar elkaar toe groeien, of juist nòg verder uit elkaar groeien wanneer oude conflicten weer de kop opsteken. Het is niet altijd gemakkelijk om door de moeilijke wateren van een familiecrisis te navigeren, en de dood van een dierbare kan een bepalend moment zijn voor nog sterkere familiebanden of juist meer afstand.

Een breed scala aan emoties en opvattingen

In de nasleep van het overlijden van een familie kunnen relaties onder druk komen te staan. Onopgeloste ruzies en onverwerkt zeer zorgen voor een breed scala aan emoties in de nasleep van een overlijden in de familie. Familieleden die dicht bij de overleden persoon staan kunnen een gevoel van verlies en verdriet voelen, terwijl degenen die ver weg stonden zich misschien boos en in de steek gelaten voelen.

Familieleden die elkaar al jaren niet hebben gesproken, worden door een overlijden gedwongen om samen beslissingen te nemen over onder andere de uitvaart en de erfenis. Omdat er ontzettend veel geregeld moet worden na een overlijden, zorgt dit voor extra druk en is de kans van het ontstaan van nieuwe conflicten zeer aanwezig. Er kan ruzie gemaakt worden over geld (wie betaalt wat?), wat er met het lichaam van de overleden persoon moet gebeuren en wie welke bezittingen krijgt.

Familieleden hebben verschillende meningen over waar het leven van de persoon voor stond, wat ze zouden hebben gewild en hoe ze herinnerd zouden moeten worden. Dit alles kan zorgen voor een gespannen situatie, maar het kan ook een krachtige kans zijn voor familieleden om bruggen te bouwen en zich te verzoenen.

Leg zaken vast

Praat over de dood en leg zoveel mogelijk vooraf vast. Dit zorgt ervoor dat de nabestaanden minder giswerk hoeven te doen. Als alles duidelijk is beschreven, van de uitvaart tot een testament dat is opgesteld bij de notaris, laat dit minder ruimte open voor interpretatie en kan alles doorgaans makkelijk en snel worden afgehandeld. De uitvaartbegeleiders bij Agelink helpen je graag bij het vastleggen van je uitvaartwensen.

Communiceer en praat met elkaar

Langdurig vasthouden aan oude conflicten en pijn maakt het proces voor alle nabestaanden extra zwaar en moeilijk. Zie het overlijden als een kans om dichter tot elkaar te komen. Ga terug naar oude, goede intenties en de liefde die jullie allen voelen voor de overledene. Probeer het gesprek aan te gaan met elkaar over de gespannen relaties en probeer open te staan om deze spanning weg te laten nemen. Al is het alleen maar in deze eerste periode waarin zoveel geregeld moet worden.

Maak een duidelijke taakverdeling

Wellicht is het te confronterend om veel bij elkaar te zijn en blijft het communiceren lastig in combinatie met het verdriet dat aanwezig is. Kies er dan voor om samen te gaan zitten en een duidelijke taakverdeling te maken: wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Belangrijk is dat er regelmatig contact is zodat alles op elkaar aansluit, maar toch kunnen zaken los van elkaar geregeld worden, zodat er meer rust ontstaat.

Sluit niemand buiten

Elke nabestaande heeft recht om op zijn of haar manier afscheid te nemen van de overledene. Is het conflict te groot om samen in één ruimte te zijn? Zorg dan dat duidelijk afgesproken is wie wanneer afscheid kan nemen en gun elkaar deze tijd.

Stel de uitvaartbegeleider op de hoogte

De uitvaartbegeleider begeleidt de nabestaanden direct in het proces na het overlijden. Stel hem of haar op de hoogte van de situatie zodat de begrafenisondernemer hier rekening mee kan houden. Als neutraal, maar begripvol persoon handelt de uitvaartbegeleider niet uit emotie, maar uit redelijkheid en zorgt dat er focus blijft liggen op het mooie afscheid.

Agelink ontzorgt

Agelink helpt bij het ontzorgen van jou en je nabestaanden door met je in gesprek te gaan en te luisteren. Wil je een afspraak maken met een van onze uitvaartbegeleiders? Bel hiervoor naar (0314) 32 46 67. Aan het gesprek zijn geen kosten verbonden.

Terug naar alle berichten