Wanneer naar de notaris na overlijden en overige vragen

Irma Jansen

Geschreven door Irma Jansen

23 apr 2021

Wanneer een dierbare komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Ook op financieel of juridisch gebied moet er vaak veel in gang worden gezet. Denk aan het verdelen van de erfenis, de erfbelasting en eventuele verzekeringen die nog lopen. Hiervoor kun je terecht bij een notaris. Maar wanneer schakel je een notaris in na overlijden? En heb je een notaris nodig bij overlijden of is dat niet verplicht?

Wanneer ga je naar een notaris na overlijden?

Wanneer je naar een notaris gaat na overlijden bepaal je zelf. Er is hiervoor geen regel die bepaalt hoe snel je die moet inschakelen. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Zeker in het begin, tijdens de rouwperiode, kan de notaris je veel financiële en juridische zaken uit handen nemen. Zaken waar je op dat moment niet aan denkt of aan wil denken. Daarom is het verstandig om zelfs al vóór overlijden een notaris in te schakelen. Zo kan er onder andere op tijd een testament worden opgesteld.

Is een notaris verplicht?

Een notaris inschakelen is niet verplicht, maar het kan wel nodig zijn. Een notaris kan namelijk het testament van de overledene openen. Daarnaast kan de notaris ook een testament opstellen, bij leven,  indien die er niet is. Het heeft dus wel meerdere voordelen om met een notaris te werken.

Wat doet een notaris (na overlijden)?

Een notaris kan al voor overlijden ingeschakeld worden om een testament op te stellen. Hierin geef je bijvoorbeeld aan wie de erfgenamen zijn, hoe de erfenis verdeeld moet worden en wie de executeur is. De executeur is de persoon die de erfenis afhandelt. Hoewel de executeur vaak een van de nabestaanden is, kan de notaris ook als executeur optreden. De executeur krijgt hiervoor een beloning. Het is wettelijk vastgesteld dat dit 1% van het vermogen is van de overledene op de dag van het overlijden. Hier kan, door middel van een testament, van afgeweken worden. Zo mag de beloning meer, maar ook minder zijn.

De executeur kan dit in overleg laten aanpassen indien de vergoeding niet dekkend is. Een notaris kan ook een verklaring van erfrecht opstellen. Hiermee kan een erfgenaam toegang krijgen tot de bankrekening van de overledene. Dit kan ook gebruikt worden om aanspraak te maken op uitkering van een levensverzekering en overige verzekeringen. Laat de overledene een woning na? Dan moet een notaris ook zorgen voor de overdracht van het huis. Als erfgenaam kun je ervoor kiezen om afstand te doen van de erfenis, omdat het om (te veel) schulden gaat. De notaris maakt hiervoor een overzicht van alle bezittingen en schulden.

Ontstaat er onenigheid over de erfenis? Dan kan de notaris optreden. Ook als er geen testament is kan de notaris daar namelijk bij helpen. Hij of zij zal dan alle geschilpunten op papier zetten. Dit kan dan eventueel in een rechtszaak gebruikt worden. Ook kan er een familieveiling plaatsvinden. Daarbij wordt de erfenis verdeeld op basis van een loting.

Wat zijn de kosten van een notaris?

De kosten van het inschakelen van een notaris lopen uiteen. Een notaris hanteert namelijk zijn eigen uurprijs. De uiteindelijke tijd die een notaris nodig heeft verschilt nogal. Zo kan een ruzie of onenigheid in de familie de duur verlengen. Daarnaast kan het zijn dat een erfgenaam moeilijk vindbaar is, omdat diegene in het buitenland woont bijvoorbeeld.

Neem contact met ons op en wees ervan verzekerd dat jouw uitvaart en erfenis goed geregeld zijn. Zo neem je jezelf en familie voor, tijdens en na overlijden veel zorgen uit handen. U kunt ook direct contact opnemen met het notariskantoor VWDK in Doetinchem.

Neem contact op

Terug naar alle berichten