Online rouwbehandeling voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis

20 mei 2022

Wat?

Begeleide online rouwbehandeling

In het kader van een wetenschappelijk onderzoek is een psychologische behandeling ontwikkeld voor mensen die een dierbare hebben verloren tijdens de coronacrisis. De behandeling is bedoeld voor mensen van wie een dierbare is overleden aan de gevolgen van corona, maar ook voor mensen die een overlijden hebben meegemaakt tijdens de coronacrisis door een andere doodsoorzaak. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie die speciaal is gericht op rouw na het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis, waarbij u online wordt ondersteund door een therapeut. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij actief en doelgericht emotionele problemen in kaart worden gebracht. U leert gedachten en gedragingen die het verwerkingsproces in de weg kunnen staan te herkennen, zodat ruimte ontstaat voor verandering en negatieve gevoelens verminderen.

Onderzoek: effectiviteit online behandeling

Het effect van de online behandeling wordt wetenschappelijk geëvalueerd door de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Dat de behandeling deel uitmaakt van wetenschappelijk onderzoek betekent dat u gevraagd wordt om voor en na de behandeling een aantal vragen te beantwoorden in een telefonisch interview. Aan de hand van uw antwoorden op de vragen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen helpen. In de verslagen die wij over de resultaten gaan maken, wordt niet over individuele personen gesproken en worden geen identificeerbare gegevens gebruikt die tot u te herleiden zijn.

Hoe?

De behandeling wordt online aangeboden via het internet. De behandeling doorloopt u zelfstandig, onder online ondersteuning van een therapeut. Verder neemt de behandeling circa twee uur per week in beslag en duurt het in totaal 8 weken. Tijdens de behandeling kunnen onder meer complexe rouwklachten aan bod komen.
Voor de online behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Waarom?

De ingrijpende omstandigheden van het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld moeilijkheden bij afscheid nemen van de dierbare en gebrek aan sociale steun, kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid die het rouwproces bemoeilijken.

Wie?

De behandeling wordt aangeboden aan volwassen personen die een dierbare hebben verloren tijdens de coronacrisis en behoefte hebben aan hulp. Mensen kunnen deelnemen aan de behandeling als zij klachten van posttraumatische stress, verstoorde rouw en/ of depressie ervaren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een telefonisch interview.

Wanneer?

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website: www.rouwencorona.nl

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met onderzoekster:

drs. Lyanne Reitsma  06 222 99 573 of info@rouwencorona.nl

 

Terug naar alle berichten