Is resomeren het milieuvriendelijke alternatief voor begraven en cremeren?

Niels Gabriël

Geschreven door Niels Gabriël

2 mrt 2022

Er zijn in Nederland doorgaans twee gangbare keuzes wat er met een lichaam gebeurt na overlijden, namelijk cremeren of begraven. Er wordt tegenwoordig echter ook veel geschreven over een andere optie: resomeren. De gezondheidsraad heeft resomeren goedgekeurd. De verwachting is dat over niet al te lange tijd resomeren ook tot de mogelijkheden zal behoren in Nederland.

Voordat resomeren in Nederland mag worden uitgevoerd moet de wet lijkbezorging nog worden aangepast. Tot nu toe zijn alleen cremeren, begraven, het lichaam doneren aan de wetenschap of een zeemansgraf toegestaan. Het is voor velen nog onbekend wat resomeren nou precies is en wat de voordelen hiervan zijn. Agelink legt het voor je uit.

Hoe gaat resomeren in zijn werk?

Resomeren is het proces van het lichaam oplossen in water en een alkalische stof in combinatie met hoge druk en temperaturen tussen de 100 en 180 graden. Dit klinkt in eerste instantie een beetje onprettig en luguber, maar dit is absoluut niet het geval. Dus hoe werkt het nou precies? Het lichaam wordt in een metalen cabine gelegd. Deze cabine is waterdicht en geheel steriel. Vervolgens worden het water en de alkalische stof in de cabine gepompt. De cabine wordt onder druk gezet en de temperatuur wordt geregeld zodat de stoffen optimaal met elkaar werken. Het proces van resomeren duurt ongeveer 3 uur. Dit is een stuk langer dan het verbrandingsproces bij een crematie, die doorgaans tussen de 55 minuten en 1,5 uur in beslag neemt.

Je zult je waarschijnlijk afvragen wat er dan overblijft van het lichaam als je kiest voor resomeren. Wat er overblijft is een witte, steriele stof die je kan vergelijken met as na een crematie. Je kan deze stof vervolgens net als as na een crematie in een urn bewaren of op een andere manier verwerken die jou troost biedt als nabestaande.

Waarom kiezen voor resomeren?

Resomeren is bedacht omdat het een hele praktische, snelle en milieuvriendelijke manier om het lichaam te verwerken na het overlijden. Cremeren heeft weinig impact op landgebruik, maar omdat er veel energie wordt verbruikt tijdens het verbrandingsproces heeft het gemiddeld genomen een hoge CO2 uitstoot en er komt veel fijnstof vrij. Begraven veroorzaakt dan weer minder CO2 uitstoot en fijnstof vorming, maar heeft juist wel weer een enorm hoog landgebruik per tijdsduur. Resomeren veroorzaakt weinig CO2 uitstoot en heeft zelfs een negatieve fijn stofvorming. Er hoeft er vergelijking met cremeren en begraven ook slechts ongeveer de helft aan kubieke water te worden gebruikt. De installaties voor resomeren nemen weinig plek in beslag en er hoeven geen schadelijke stoffen voor worden gebruikt.

Milieueffecten per overledene: begraven, cremeren, resomeren*

*deze cijfers zijn gebaseerd op een gemiddelde. Daadwerkelijke waarden kunnen dus afwijken van deze cijfers.

Effect Begraven Cremeren Resomeren
Klimaatverandering 95 kg CO2 208 kg CO2 28 kg CO2
Fijn stofvorming 0,26 kg PM10 eq 0,36 kg PM10 eq -0.04 kg PM10 eq
Uitputting

watervoorraden

11 m3 water 10 m3 water 5 m3 water
Landgebruik (stedelijk) 138 m2 per tijdsduur 3 m2 per tijdsduur 1 m2 per tijdsduur

Bron

Terug naar alle berichten