Asbestemming

Met het afscheid nemen van uw dierbare komt u voor de keuze te staan; wat wilt u dat er met de as gebeurt? Na de crematie is het wettelijk verplicht om de as van een overledene minimaal een maand te bewaren in het crematorium. In deze periode kunt u zelf beslissen of u de as wilt verstrooien of bewaren. De keuze voor de laatste bestemming van uw overleden dierbare is geen gemakkelijke, zeker wanneer er zoveel mogelijk is. Kiest u voor bewaren, verstrooien of een combinatie daarvan? Er zijn speciale verstrooiterreinen, maar het is ook mogelijk om de as op het kerkhof te laten begraven in een urnengraf. Net als dat de as kan worden bewaard in een urn of verwerkt kan worden in een kunstwerk of (as)sieraad, zodat meerdere nabestaanden hun dierbare dichtbij hun dragen. Wat uw keuze ook is, wij kunnen u informeren u graag over de mogelijkheden.

Leveranciers:

Funeral Products 
Eeuwige Roos
Impona
Gedenksieraden
See You gedenksieraden