Naar inhoud

Toespraken

Vaak willen nabestaanden een woordje doen om het afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken. Een levensmoment ophalen, een mooie herinnering delen of een gedicht voorlezen. Soms kan het fijn zijn dat er iemand met u meedenkt over de tekst, helpt bij het uitzoeken van een mooi gedicht of de tekst voorleest tijdens de uitvaartplechtigheid. Ook daarin kunnen onze medewerkers ondersteunend zijn. 

Zelf spreken bij de uitvaart

Schrijf een troostrijke toespraak in 10 stappen

Een persoonlijke toespraak kan u helpen bij de verwerking van het verlies en bijdragen aan een waardevol afscheid. Toch vinden veel mensen het moeilijk een toespraak op een uitvaart te houden. Wat kunt u wel, en wat kunt u niet zeggen? Lees hoe u in 10 stappen een toespraak op de begrafenis of crematie van uw overleden geliefde, familielid of vriend goed kunt voorbereiden.

Stap 1: Praat met familie en vrienden
Praat met familie en vrienden, luister naar hun verhalen en emoties en maak aantekeningen van deze gesprekken.

Stap 2: Haal herinneringen op
Haal met uw naaste familie herinneringen op en noteer alle verhalen en anekdotes die u denkt te kunnen gebruiken.

Stap 3: Zoek een rustig plekje
Trek u terug op een plek waar u niet gestoord kunt worden. Probeer stil te staan bij uw eigen gevoelens en schrijf uw emoties op.

Stap 4: Stel vragen
Stel uzelf en anderen de volgende vragen en maak daarvan aantekeningen:

 • Wat heeft de overledene voor u betekend?
 • Wat heeft hij of zij voor anderen betekend?
 • Wat is uw meest dierbare herinnering?
 • Waarin onderscheidde de overledene zich?
 • Wat waren zijn of haar verdiensten?
 • Wat waren zijn of haar passies, hobby’s of talenten?
 • Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
 • Welke beproevingen heeft hij of zij doorstaan?
 • Waarin werd hij of zij teleurgesteld?
 • Welke idealen of wensen had de overledene?
 • Heeft de overledene die idealen kunnen realiseren?
 • Hoe was de laatste levensfase?
 • Hoe eindigde zijn of haar leven?
 • Wat zult u vooral missen?

Stap 5: Wat wilt u beslist vertellen?
Stel uzelf de vraag wat u beslist wilt vertellen. Probeer dat zo kort mogelijk te formuleren in een kernboodschap. Neem alle aantekeningen door en zoek naar verhalen, anekdotes en herinneringen die deze kernboodschap ondersteunen en verduidelijken.

Stap 6: Maak een goede indeling
Breng structuur aan in uw verhaal met de volgende indeling:

Begin

 • Hebben de laatste dagen van de overledene veel indruk op u gemaakt of heeft u veel met elkaar kunnen praten? U kunt beginnen met een beschrijving van de laatste dagen.
 • Is de overledene jong of onverwacht komen te overlijden? U kunt iets vertellen over de emoties die u daarbij voelt.
 • Is de overledene op hoge leeftijd komen te overlijden of leed hij of zij aan dementie? U kunt eerst in herinnering roepen hoe iemand vroeger was.
 • Kom in ieder geval zo snel mogelijk met de kernboodschap.

Midden

 • Werk inleidende woorden uit aan de hand van voorbeelden.
 • Verduidelijk uw kernboodschap aan de hand van verhalen en anekdotes.
 • Belicht bepaalde kenmerkende eigenschappen en eigenaardigheden.
 • Benoem zijn of haar bijzondere verdiensten.

Einde

 • Kom terug op de inleiding van uw toespraak.
 • Haal de kernboodschap nog eens aan.
 • Spreek een wens uit of geef een vooruitblik: hoe zal het zijn om zonder de overledene verder te moeten leven? Benoem wat u het meest zult missen.
 • Vergeet de aanwezigen niet te bedanken voor hun komst.

Stap 7: Begin met schrijven
U begint nu met schrijven. Dit wordt de eerste versie van uw toespraak. Hoe moeilijk het ook is, u kunt het beste gewoon beginnen.

Stap 8: Maak hiervan een spreektekst

 • Vermijd schrijftaal: formele woorden, passieve werkwoorden en bijzinnen.
 • Knip lange zinnen in stukken.
 • Gebruik warme taal: vermijd bijvoorbeeld medische terminologie.
 • Show, don’t tell: het is beter om iets te vertellen aan de hand van voorbeelden.
 • Spreek beeldend: zorg dat de toehoorders uw verhaal voor zich zien.
 • Maak bruggetjes: probeer verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden.
 • Herhalen mag: telkens andere woorden voor hetzelfde kan voor verwarring zorgen.
 • Houd het kort: een toespraak van vijf minuten bevat ongeveer 500 woorden.
 • Maak tekstblokken: Verdeel de tekst in blokken van 60 tot 80 woorden.
 • Durf te schrappen: Schrap bepaalde zinnen als dat beter is voor het geheel.

Stap 9: Tips voor bij uw presentatie

 • Nummer uw pagina’s.
 • Gebruik een groot letterkorps.
 • Verken de zaal voordat er mensen zijn.
 • Probeer vooraf de geluidsinstallatie uit.
 • Houd een glas water bij de hand.
 • Straal zelfvertrouwen uit.
 • Spreek duidelijk en iets langzamer dan normaal.
 • Las korte pauzes in.
 • Richt u tot de aanwezigen.
 • Sla niemand over als u mensen wilt bedanken.

Stap 10: Geef de uitvaartleider uw toespraak
Geef een exemplaar van uw toespraak aan de uitvaartverzorger of aan een aanwezige vriend. Hij of zij kan het op ieder moment van u overnemen als u door emoties overmand raakt of door de zenuwen niet verder kunt. Ook kunt u ervoor kiezen dat de uitvaartverzorger uw toespraak voorleest.

 

'Als woorden tekortschieten…' is een handleiding voor het schrijven en houden van een uitvaarttoespraak. U kunt dit boek bestellen voor € 12,95 of direct downloaden voor € 4,95.

Bestel of download het boek op www.tekstentoespraak.nl

« Terug naar het overzicht

© 2019 Agelink Uitvaart