Naar inhoud

Hij was een intelligente man

Hij was bewoner van een huis waarvan de huidige bestemming de buren in hevige opstand bracht, omdat iedereen weet dat ook deze mensen ergens opgevangen moeten worden, maar het liefst niet bij jou in de buurt. 
Hij was een intelligente man, hij had zijn studie afgerond en niets stond een mooie toekomst in de weg. Totdat hij ergens een verkeerde afslag nam en zijn leven een abrupte wending nam en eindigde in een opvanghuis in de Achterhoek. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed hij. 
In zakelijke termen restte hem een gemeentelijke uitvaart. Geen grote bloemenstukken, uitgebreide koffietafel of een kerkdienst. Een bijeenkomst aan het graf en dat was het dan.
Toen wij met hem in de rouwauto aan kwamen stond een groep van twintig man ons in stilte op te wachten. We liepen in de vroege ochtend naar zijn graf, de zon bescheen de kist. Zes medebewoners droegen zijn kist en de geestelijk verzorger van het Leger des Heils leidde het dienstje. Een persoonlijk verhaal volgde over hoe de geestelijk verzorger hem had leren kennen, waar hij van hield en waarvan niet. Een golf van herkenning ging door de groep aanwezigen. Zijn persoonlijke begeleidster droeg geëmotioneerd een zelf gemaakt gedicht voor over hem. De bewakers, drie stoere, potige kerels werden bedankt omdat ze in zijn laatste uren bij hem waren gebleven en het einde voor hem dragelijk hadden gemaakt. Hij hield erg van bloemen en daarom had iedereen een bloem bij zich die op de kist werden uitgestrooid. En er werd gezongen, een geestelijk kinderliedje, dat gaat over een wereld na deze wereld waarin alles goed is: 
'Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.' Je wenst het hem toe, deze man die ergens van de weg af is geraakt. 
Het was 'maar' een gemeentelijke uitvaart, maar hij heeft een mooi en waardig laatste afscheid gekregen.

« Terug naar het overzicht

© 2019 Agelink Uitvaart